Növbəti söz davası Mü­sa­vat Par­ti­ya­sı­nın üz­vü mü­xa­li­fət dü­şər­gə­sin­də növ­bə­ti söz da­va­sı­nın baş­la­ma­sı­na ba­is­kar olub. So­si­al şə­bə­kə­də yaz­dı­ğı bir sta­tus­la m