Enmək əvəzinə qalxan qiymət Çox göz­lə­yər­si­niz ya­ğın qiy­mə­ti­nin en­mə­si­ni. En­dir­mək­lə­ri baş­la­rı­na dəy­sin, heç ol­ma­sa, ola­nın qiy­mə­ti­ni qal­dır­ma­sın­lar. Nol­du, bu məm­lə­kət­də ve­ri­l